ondernemersverhaal

‘Als familiebedrijf zijn we gericht op continuïteit’

John rekent op Jan

Kasteel Metaal is specialist in metaalbewerking en dat al negentig jaar lang. Inmiddels doet de vierde generatie van het familiebedrijf haar intrede. In het nieuwe bedrijfsplan dat met deze transitie gepaard ging, is duurzaamheid als een belangrijke kernwaarde vastgelegd. Die ambitie gaat gepaard met een uitgebreid pakket aan maatregelen, waarvan het zonnedak met maar liefst 3.800 zonnepanelen een stralend middelpunt vormt. Voor deze ingrijpende verduurzaming schakelde eigenaar John Kasteel een derde partij in, maar Jan van Ginkel, accountant bij Lansigt, volgde het proces op de voet. Dankzij een samenwerking die al zestien jaar duurt is er een goede wisselwerking ontstaan, vertelt John: “Jan weet precies hoe de vlag erbij hangt en we kunnen alles onderling bespreekbaar maken. Hij geeft ons, gevraagd en ongevraagd, goede adviezen.”

Anders in de wedstrijd

In 2019 werden beide vestigingen van Kasteel Metaal samengevoegd op de locatie in Alphen aan den Rijn. Deze verhuizing was het startschot voor de verduurzamingsoperatie. Toen het dak vernieuwd moest worden, werd deze aanleiding aangegrepen om 3.800 zonnepanelen te plaatsen. Ook LED-verlichting, een warmte-omvormruimte, elektrische heftrucks en domotica deden hun intrede, aldus John: “Als familiebedrijf zijn we van nature gericht op continuïteit. Mijn vader heeft een solide fundering aangebracht en wij willen iets wat mooi is, nóg mooier te maken. Dat we zorgzaam omgaan met het milieu valt daar ook onder. Natuurlijk, we hebben wel degelijk het verdienmodel laten berekenen, maar we hoeven er niet per se financieel beter van te worden. Wat dat betreft zitten we gewoon anders in de wedstrijd, en Jan begrijpt dat.”

We zitten gewoon anders in de wedstrijd, en Jan begrijpt dat

Ons kent ons

“Op gunstige dagen leveren de zonnepanelen zoveel energie op, dat onze productie energieneutraal kan draaien. De investering loont dus wel degelijk, zeker nu je elders amper rendement op je geld krijgt. Dat vermogen breng ik dan liever terug in het bedrijf, om het ook voor de lange termijn toekomstbestendig te maken. Kasteel Metaal maakt momenteel een forse groei door, en dat vraagt om een professionalisering van de interne organisatie. Met dat soort vragen kan ik altijd bij Jan aankloppen. Het is echt een kwestie van ‘ons kent ons’: hij doorgrondt de kracht van ons bedrijf, maar biedt ook de helpende hand als we ergens te weinig kennis van hebben.”

Van twee kanten

“Voor de financiële en fiscale inrichting van ons bedrijf is Jan van grote toegevoegde waarde. We hebben zijn accountantsverklaring natuurlijk gewoon nodig, maar de samenwerking reikt verder dan de wettelijke verplichting. Jan heeft ons bijvoorbeeld ook ondersteund bij de transitie van de derde naar de vierde generatie, het opstellen van de familiestatuten en de aandelenverkoop. We overwegen nu een uitbreiding van de directie, zodat deze groei niet volledig op het bordje van de nieuwe generatie komt, en dan weet Jan precies naar welk profiel hij in zijn netwerk kan zoeken. Deze samenwerking komt echt van twee kanten, en daardoor werkt het zo goed tussen ons.”


P.S. Jan over John

“Lansigt heeft rentmeesterschap als een kernwaarde omarmd en we proberen dat ook echt te borgen in onze bedrijfscultuur. Wat dat betreft herkennen wij veel in de intrinsieke motivatie die John tentoonspreidt op het gebied van verduurzaming. Kasteel Metaal heeft een uitstekende financieringspositie en staat sterk in de markt, en de interne organisatie maakt momenteel een inhaalslag om dat hoge tempo bij te benen. Daarin ondersteunen wij hen, bijvoorbeeld met ICT, data-analyse en goede maatwerkrapportages. John blijft voortdurend investeren in innovatie en ontwikkeling. Dat we daarover kunnen spiegelen, betekent veel. Die rol van ‘trusted advisor’ krijg je niet van iedereen, en zeker niet zomaar.”

‘Als familiebedrijf zijn we gericht op continuïteit’

Kantorenzoeker Vind een accountant in jouw buurt

Naar kantorenzoeker