ondernemersverhaal

‘Corona heeft rake klappen uitgedeeld’

Ralf rekent op Peter

Kasteel de Wittenburg in Wassenaar is een horecagelegenheid van een zeldzame klasse. Ambassadeurs en zelfs leden van het koninklijk huis behoren tot de graag geziene gasten die komen genieten van de vermaarde culinaire kwaliteiten en de gastvrije allure waarmee directeur Ralf Meppelder en zijn team hen ontvangen. Toch wist Kasteel de Wittenburg evenmin te ontsnappen aan de malaise die de coronacrisis over de hele horecasector uitstortte. Om het toch al schaarse personeel te kunnen behouden, vroeg de administrateur van De Wittenburg de NOW-regeling aan. Nu de blik weer vooruit kan worden gericht, moet de regeling worden afgewikkeld. Daarbij is accountant Peter van Zuijlen van Novens Accountants van grote toegevoegde waarde, vertelt Ralf.    

Complexe situatie

“In de beginfase van de corona-uitbraak was het puur een kwestie van overleven. De omzet daalde met de helft, dus we waren blij dat we de NOW-regeling konden benutten om onze medewerkers door te betalen. In de hectiek van dat moment hebben we de context van de regeling niet volledig kunnen doorgronden. De spelregels zijn ook gaandeweg aangescherpt, waardoor we nu op holdingniveau zijn afgerekend, en niet in de BV. De eigenaar van De Wittenburg is namelijk ook actief in geheel andere takken van sport, en dat levert een complexe situatie op. Via Dion van Kesteren, Hoofd Administratie bij De Wittenburg, zijn we toen terechtgekomen bij Peter van Zuijlen van Novens Accountants. Hij heeft zich verdiept in de diverse steunregelingen en begrijpt ook de dynamiek van de horeca. Dat levert een goede match op, want wij hebben weinig aan een accountant die in de stukken blijft steken.”

Peter ondersteunt ons met branchevergelijkende informatie

De zoektocht naar personeel

“Wat in de coronaperiode ook pijnlijk duidelijk werd, is het structurele personeelsprobleem in de horeca. Ik roep al jaren dat we in Nederland vakmensen verliezen, omdat we simpelweg te veel managers opleiden. Corona heeft een exodus van arbeidskrachten in gang gezet en die mensen komen niet zomaar terug. Bovendien zien we nu dat de instroom bij de hospitality-opleidingen ook afneemt, want wie wil er nog in de horeca werken na de onzekerheid van de afgelopen jaren? Ook over dit soort arbeidsinhoudelijke dilemma’s sparren wij met Peter en met de loonadministratie van Novens. Je kunt immers wel aan de salariëring gaan sleutelen om goede medewerkers te werven en te behouden, maar daarmee zet je ook het businessmodel onder druk. Peter ondersteunt ons met branchevergelijkende informatie waarmee wij beter kunnen sturen op actuele ontwikkelingen.”  

Geoliede samenwerking

“Tussen Dion en de accountant is een geoliede samenwerking ontstaan. Die klik is essentieel. Dion produceert alle cijfers tot aan de jaarrekening en Peter adviseert dan over de grote lijnen, zoals de BTW-teruggave, de fiscale regelingen en de verfijning van het verdienmodel. Zijn inlevingsvermogen schept vertrouwen en dat is absoluut cruciaal voor een accurate controle en een professionele bedrijfsstructuur.”


P.S. Peter over Ralf

“Toen ik met Kasteel De Wittenbrug in contact kwam, heb ik Ralf eerst een luisterend oor geboden om te kijken waar de grootste prioriteiten lagen. Vervolgens hebben we een aantal fiscale zaken rechtgetrokken en daarin een heldere lijn aangebracht. De NOW-regeling is daar een goed voordeel van. Dat was een kwestie van één verkeerd vinkje in de aanvraag, wat we nu weer proberen recht te breien. We nemen onze zorgplicht als accountant hoog op en zijn inmiddels goed thuis in de strenge werkprogramma’s rondom de regelingen. Dit was echter ook voor het UWV een uitzonderlijk complex geval, dus het vergt gewoon een gedegen onderzoek. Als dat is afgerond, kan Kasteel de Wittenbrug weer op volle kracht vooruit.”

‘Corona heeft rake klappen uitgedeeld’

Kantorenzoeker Vind een accountant in jouw buurt

Naar kantorenzoeker