ondernemersverhaal

‘Dat we zó veel uit onze data kunnen halen!’

Barry rekent op Carol

Als vervoersbedrijf is L.C. van Buytene & Zn. gespecialiseerd in het geconditioneerde transport van bloemen, planten en andere boomkwekerijproducten. Twee jaar geleden wisselde directeur Barry Hijdra van accountant en pas toen werd hij zich bewust van de urgentie van het thema duurzaamheid. Carol de Wit van Alfa Accountants en Adviseurs wees hem op het belang van duurzaamheidsrapportages en op de waardevolle informatie die uit data kan worden gehaald. Sindsdien heeft Barry veel meer inzicht in de CO2-uitstoot van zijn wagenpark en ook in de instrumenten om deze uitstoot te verlagen. “Carol heeft ons echt de ogen geopend”, vertelt hij. “Op het gebied van duurzaamheid zetten wij nu grote stappen. Ik ben ervan overtuigd dat wie dat niet op orde heeft, straks buiten de boot zal vallen.”

Pilots in de keten

“Natuurlijk hadden wij als onderneming de toegenomen aandacht voor duurzaamheid opgemerkt, maar we hadden nog geen concrete stappen gezet. We wisten niet goed waar te beginnen. De omslag kwam toen Topsector Logistiek een pilot organiseerde om de CO2- uitstoot te verminderen. In diezelfde tijd kwam één van onze grootste klanten met het verzoek om deel te nemen aan een pilot in de keten. We hebben toen besloten om alles in één keer beet te pakken en onze accountant heeft ons in die ambitie ondersteund. Met Carols hulp zijn we aan de slag gegaan met het verzamelen en analyseren van Carbon Footprint-data. De inzichten die daaruit zijn voortgekomen, verschaffen belangrijke informatie om verbeteringen aan te brengen. Doordat we dit in gang hebben gezet, wordt het voor ons ook gemakkelijker om het keurmerk ‘Lean and Green’ te behalen. Dat zou nu een mooie vervolgstap zijn.”

Een eyeopener dat data die wij al zo lang bijhouden, zoveel nieuwe kennis en inzichten kunnen opleveren

Minder uitstoot, meer rendement

“De mensen van Alfa Accountants kennen de branche als geen ander. Binnen dat vakgebied is Carol echt een specialist op het gebied van duurzaamheidsrapportages. Hij heeft de basis van de rapportage ingericht, zodat we de juiste data en cijfers uit ons TMS-systeem wisten te halen. We hebben het dan onder andere over het brandstofverbruik, de gereden routes en de belading. Daarmee zijn we gaan terugrekenen wat onze uitstoot is geweest, om vervolgens te kijken aan welke knoppen we kunnen draaien om de CO2-uitstoot te verminderen. Voor mij was het echt een eyeopener dat data die wij al zo lang bijhouden, zoveel nieuwe kennis en inzichten kunnen opleveren. Met ons planningssysteem kunnen we bijvoorbeeld de beladingsbezetting optimaliseren, waardoor we minder ‘lege’ kilometers rijden. Dat zorgt voor minder uitstoot en ook voor meer rendement, dus dat mes snijdt aan twee kanten.”

Beslissende voorsprong

“Door deze rapportage als een vast onderdeel op te nemen in onze jaarrekening, laten we onze klanten zien dat we duurzaamheid serieus nemen, als een vast patroon in onze bedrijfsvoering. In de toekomst zal dat een belangrijk selectiecriterium worden, naast kwaliteit en service. Met deze pilot tonen we aan de markt dat wij ons goed voorbereiden op de toekomst. Die voorsprong zou straks wel eens beslissend kunnen zijn.”


P.S. Carol over Barry

“Voor de verduurzaming van een wagenpark zijn op dit moment nog niet zoveel alternatieven beschikbaar. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een CO2-reductie van 50% in 2030 en naar zero-emissie in de stad. Dat betekent dat logistieke bedrijven nu al belangrijke keuzes voor de toekomst moeten maken, omdat het bestaande businessmodel onvermijdelijk verloren gaat. Barry heeft tijdig de toegevoegde waarde ingezien van digitalisering en automatisering. Aan de hand van de feiten en cijfers die dit oplevert, gaan wij als accountant en adviseur het gesprek met hem aan. Duurzaamheid is geen geiten-wollen-sokkenverhaal, maar een cruciale factor voor de continuïteit van de onderneming. Nu is het nog een kwestie van willen, straks van moeten. Dat moment kun je maar beter voor zijn.”  

‘Dat we zó veel uit onze data kunnen halen!’

Kantorenzoeker Vind een accountant in jouw buurt

Naar kantorenzoeker