ondernemersverhaal

‘Johan hielp ons om plafonds te doorbreken’

Jan en Jan Herm rekenen op Francien en Johan

Jan Speksnijder en zijn partner Jan Herm Bokdam namen in 2020 het melkveebedrijf van Jans ouders over. Francien Knook, accountant bij ABAB Accountants en Adviseurs, begeleidde het familiebedrijf bij dit proces, waarbij zij soepel schakelde met het team van specialisten om haar heen. Nadat de overname naar volle tevredenheid van alle betrokkenen was afgehandeld, wilden de nieuwe eigenaars investeren in de kaasmakerij en de bijbehorende winkel. Ook die plannen werden tegen het licht gehouden door Francien, wederom in nauwe ruggespraak met de andere adviseurs van ABAB, zoals overnameadviseur Johan Bartels.     

Jan: “De kaasmakerij was altijd mijn moeders afdeling. Eerst heb ik getwijfeld of ik daarmee wilde doorgaan, maar toen Jan Herm in 2019 in het bedrijf stapte, werden de kaarten anders geschud. De veehouderij staat steeds meer onder druk, en met de huidige melkprijzen is het moeilijk om innovaties door te voeren. Jan Herm zag daarentegen volop uitbreidingsmogelijkheden voor de kaasmakerij en de winkel, dus na de overname zijn we die plannen gaan uitwerken.”

De verbouwing is in volle gang en deze zomer gaan we open.

Jan Herm: “De coronacrisis heeft dat proces versneld. Het werd alleen maar drukker in de winkel en die rechtstreekse afzet is voor ons natuurlijk erg interessant. Vanwege de toenemende bezoekersaantallen was het nodig om de doorstroming te verbeteren, en daartoe moesten we een aantal plafonds doorbreken, letterlijk en figuurlijk. De winkelruimte en de ruimte achter de toonbank wilden we vergroten, en we hadden plaats nodig voor de kaasopslag, een kantine, toiletten en een parkeerplaats. Voeg daaraan toe dat we een nieuw kassasysteem wilden installeren en een kaasautomaat voor de verkoop buiten openingstijden, en je begrijpt dat het een ingrijpende vernieuwing was.”

Jan: “Eén van de specialisten van ABAB die destijds bij de overname betrokken waren, was Johan Bartels, overnameadviseur. Samen met hem hebben we onze ambities doorgerekend. Doen we niet te gek en is het financieel allemaal haalbaar? Hij heeft ons geholpen om het plan zo op te stellen dat het overtuigend was voor de bank, want voor de nieuwbouw hadden we aanvullende financiering nodig. Hoe verhouden de investeringen zich tot de verwachte omzet, hoe richten we de verbouwing in, wie hebben we daarbij nodig? We hebben de hele aanpak met hem doorgesproken en zelfs de gesprekken met hem geoefend, zodat we het plan ook door de ogen van de bank leerden bekijken. En met succes: de verbouwing is in volle gang en deze zomer gaan we open.”

Jan Herm: “Voor ons is Johan echt een sparringpartner met wie we ook privézaken bespreken. Hij denkt mee in kansen én in worst case scenario’s. Wat doen we als een van ons wegvalt, hoe zorgen we dat we ook nog tijd voor onszelf overhouden? Waar nodig schakelt hij dan andere deskundigen in, zoals de notaris of een jurist in familierecht.”

Jan: “Hij waakt zowel over het bedrijfsbelang als over de familiebelangen. Die balans is belangrijk voor een bedrijf dat al generaties lang in de familie is.”  


P.S. Johan over Jan en Jan Herm    

“Het is mooi om te zien dat Jan en Jan Herm het familiebedrijf echt een stap verder willen brengen en dat Jans ouders hen daarin ondersteunen. De toeloop op de boerderijwinkel was enorm in het afgelopen jaar en die kans durven ze te benutten. We zijn in het afgelopen jaar intensief met elkaar opgetrokken om de plannen goed te onderbouwen. We hebben onzekerheid omgebogen naar inzicht, en dat legt een stevige basis onder hun toekomst.”       

‘Johan hielp ons om plafonds te doorbreken’

Kantorenzoeker Vind een accountant in jouw buurt

Naar kantorenzoeker