Jaarrekening

Jaarrekening

Wil jij meer waardevolle informatie halen uit jouw cijfers? De accountant brengt inzicht en overzicht.

Hoe sta je ervoor?

Het samenstellen van de jaarstukken wordt gezien als de klassieke bijdrage van de mkb-accountant. Ook wanneer je niet controleplichtig bent, kun je dat moment aangrijpen om te zien hoe je ervoor staat. Als je dit samen met je accountant doet, worden de jaarstukken meer dan geschiedschrijving. Je kijkt niet alleen terug, maar grijpt die gelegenheid ook aan om bij te sturen en waar nodig verbeteringen door te voeren. Voor de accountant vormen de jaarcijfers dus het uitgangspunt voor verdere advisering. Het is meer dan de vastlegging alleen; juist in de interpretatie van de cijfers schuilt de grootste toegevoegde waarde.

Kwaliteitsstempel

Vanuit zijn wettelijke taken (en met het tuchtrecht als stok achter de deur) is de accountant gehouden aan de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie. Dit verleent een extra kwaliteitsstempel aan de cijfers, die ook door stakeholders onderkend wordt. Met de huidige technologie wordt het bovendien steeds gemakkelijker om maandelijks, of zelfs doorlopend inzicht te hebben in de ontwikkeling van het bedrijf. Online dashboardfaciliteiten winnen aan populariteit, en de boekhouding en de administratie verworden steeds meer tot een geautomatiseerde routinetaak. Hierdoor kan de accountant meer waarde toevoegen middels advisering en maatwerk. Dus wil jij de cijfers gebruiken als een springplank voor jouw ambities en jouw strategie? Ook daarvoor kun je rekenen op je accountant.

Ook met deze vraagstukken kan een accountant je helpen

Duurzaamheid Duurzaamheid

Waardecreatie Waardecreatie

Subsidies Subsidies

Het moeilijke besluit Het moeilijke besluit

De kracht van IT De kracht van IT

Cybersecurity Cybersecurity

Uitbreiding Uitbreiding

Medewerkers Medewerkers

Belastingen Belastingen

Bedrijfsoverdracht Bedrijfsoverdracht

Ondernemen na Corona Ondernemen na Corona

Risicobeheersing Risicobeheersing

Internationaal zakendoen Internationaal zakendoen

Privéfinanciën Privéfinanciën

Kantorenzoeker Vind een accountant in jouw buurt

Naar kantorenzoeker