Ondernemen na Corona

Ondernemen na Corona

Ondernemen in het post-coronatijdperk: jezelf herpakken en keuzes maken.

Op eigen kracht verder

Nu de piek van de coronapandemie achter ons ligt, maakt ondernemend Nederland de balans op. Veel bedrijven kwamen in zwaar weer terecht. Sommigen moesten, al dan niet tijdelijk, hun deuren sluiten en velen zagen hun omzet kelderen. Mondiale leveringen stagneerden en grondstof- en energieprijzen rezen de pan uit. Met diverse steunregelingen, waaronder NOW en TVL, probeerde het kabinet de ergste klappen op te vangen. Nu deze steun is weggevallen, moeten ondernemers het weer op eigen kracht zien te redden. Dat betekent voor sommigen dat zij de ontvangen subsidie (deels) moeten terugbetalen. Bij die afwikkeling zijn de accountants nauw betrokken. Dat is een belangrijke, maar ook lastige taak, omdat zij in sommige gevallen de boodschapper zijn van slecht nieuws. Het raakt echter aan de kernverantwoordelijkheid van onze beroepsgroep: professioneel en kritisch doorvragen, opdat het publieke geld besteed wordt zoals het bedoeld is.

Besteed zoals bedoeld

Doorvragen is ook de essentie van onze samenwerking met de ondernemer. In de wereld ná corona acteren jouw afnemers en leveranciers wellicht anders dan daarvoor. Het businessmodel dient mee te bewegen met die veranderingen, en de vraag is of ieder bedrijf deze flexibiliteit kan opbrengen. Is jouw huidige strategie ook houdbaar voor de lange termijn? Bedien je jouw consument nog met de juiste producten of diensten, via de juiste kanalen? Zijn er grote verschuivingen in de kosten en kun je die opvangen? Hoe ga je om met het hybride werken? De accountant gaat deze lastige vragen niet uit de weg, maar stelt ze juist aan de orde. Die samenwerking is niet alleen belangrijk om de naweeën van de coronacrisis op te vangen, maar ook om een reële strategie voor de toekomst uit te stippelen.

Ook met deze vraagstukken kan een accountant je helpen

Duurzaamheid Duurzaamheid

Waardecreatie Waardecreatie

Subsidies Subsidies

Het moeilijke besluit Het moeilijke besluit

De kracht van IT De kracht van IT

Cybersecurity Cybersecurity

Uitbreiding Uitbreiding

Medewerkers Medewerkers

Belastingen Belastingen

Bedrijfsoverdracht Bedrijfsoverdracht

Risicobeheersing Risicobeheersing

Internationaal zakendoen Internationaal zakendoen

Privéfinanciën Privéfinanciën

Jaarrekening Jaarrekening

Kantorenzoeker Vind een accountant in jouw buurt

Naar kantorenzoeker